Menighedsrådsvalg 2020 – Vi har brug for dig!

I den kommende tid sætter vi fokus på menighedsrådet, for kirkens liv og vækst afhænger af mennesker, som engagerer sig i menighedsrådets arbejde. Hvert 4. år afholdes der valg til menighedsrådene i hele landet. Da de nuværende medlemmer snart har siddet i menighedsrådet i 4 år –eller flere, nærmer menighedsrådsvalget sig med hastige skridt. Man har ret til at stemme og lade sig opstille, hvis man er medlem af folkekirken, fyldt 18 år, har bopæl i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster.

Det nye menighedsråd vælges i en periode på 4 år og som noget nyt vælges de på en valgforsamling, hvor kandidaterne opstilles. Det sker i september. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde i maj. Begge møder er offentlige og alle er velkomne. Sæt allerede X i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på din lokale kirke. 

Orienteringsmøde holdes i Rosmus gl. skole- ved kirken- tirsdag d. 12 maj

Til dette møde kan du høre om, hvad menighedsrådet arbejder med, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget. Derudover vil menighedsrådet fortælle om, hvad de har arbejdet med de sidste 4 år, ligesom visionerne for den kommende periode skitseres.

Valgforsamling holdes i Tirstrup sognehus tirsdag d. 15 september

På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og der er mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftelig afstemning og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. I Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus udgøres menighedsrådet af 14 medlemmer samt præsterne. Desuden vælges der også suppleanter.

Menighedsrådet tiltræder 1. søndag i advent, 29 november 2020.

Kirken har brug for lokale kræfter

Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste 4 år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, social indsats, foredrag, koncerter, bevaring af vores fælles kulturarv eller noget helt andet.

For mere information kontakt gerne Sognepræst Mia Brøgger 21493436 eller formand Kim Boes 41689033

Vi håber, at mange vil møde op og være med til at sammensætte det nye menighedsråd

i Tirstrup -Fuglslev -Hyllested og Rosmus pastorat.

Del dette: